Pr PR & News

Urban Fascination Calvin Klein Jeans introduce the New Kristen Bag for Fall/Winter 2015 Collection w

    
Urban Fascination Calvin Klein Jeans introduce the New Kristen Bag for Fall/Winter 2015 Collection w

Urban Fascination
Calvin Klein Jeans introduce the New Kristen Bag
for Fall/Winter 2015 Collection with the touch of Elegance.


ท่ามกลางอาภรณ์สุดโก้หรู สวมใส่สบาย การใช้พื ้นผิวที่ขัดแย้งกัน คาลวิน ไคลน์ ยีนส์ แบรนด์สัญชาติ
อเมริกันสรรสร้างงานศิลป์ ถ่ายทอดกลิ่นอายดิบๆ โดยการผสมผสานวัสดุที่แตกต่างกับดีเทลของการตัดเย็บ
และความเรียบเท่สไตล์ป่ าคอนกรีตแห่งมหานครนิวยอร์คลงในคอลเลกชั่นแอ๊กเซสเซอร์รี่ ที่มุ่งเน้นความสง่า
งามแบบเท่ๆ มีเอกลักษณ์คงไว้ซึ่งเส้นสายที่ดูเรียบง่าย ทว่าดูสง่างามมีระดับ อันเป็ นเส้นสายลายเซ็นต์ของนัก
ออกแบบ Calvin Klein ที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าหลงใหล
คอลเลกชั่นประจ าฤดูไม้ใบร่วง-วินเทอร์ 2015 นี ้ก็ยังคงเป็ นการย ้า
เตือนและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างครบถ้วน ในแบบสปอร์ตเรียบ
หรู โดยหนังถือเป็ นองค์ประกอบส าคัญส าหรับซีซั่น ซึ่งไม่เพียงท าให้แอ็กเซ
สเซอรี่ดูหรูหราทรงคุณค่า แต่ยังท าให้ลุคการแต่งกายดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ ้น
คาลวิน ไคลน์ ยีนส์จึงได้ออกแบบกระเป๋ ารุ่น ‘คริสเตน’ (Kristen Bag) ราคา
11,000 บาท ซึ่งสะท้อนตัวตนใหม่และหลายสิ่งที่หล่อหลอมรวมเป็ นคาลวิน ไคลน์
ยีนส์ในวันนี ้ กระเป๋ าที่เกิดจากการน าหนังแท้คุณภาพดีสามชนิดที่แตกต่างกัน ได้แก่
หนังแพะ หนังวัว และหนังของหมู มาตัดเย็บด้วยวิธีการใหม่ รูปทรงที่ไม่เหมือนใคร


และไม่อาจเลียนแบบได้ หนังที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างพิถีพิถัน คุณภาพของการตัดเย็บโดยเหล่าช่างฝี มือ
นอกจากนี ้กระเป๋ าหลากหลายรูปแบบถูกออกแบบเพื่อให้ตอบรับกับจังหวะการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เพื่อ
ถ่ายทอดความเป็ นปัจเจกบุคคลของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ อาทิ ทรงอานม้า สะพายต ่า และ
ขอบแบบเปลือยๆ กระเป๋ าสะพายข้างแบบโอเวอร์ไซส์สีด าสนิทและสีธรรมชาติโดยไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ ตกแต่ง
เครื่องประดับสีคอปเปอร์ ซิลเวอร์ และโกลด์ ช่วยเสริมความโดดเด่น แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใด ความโก้หรูเป็ น
เอกลักษณ์ของคาลวิน ไคลน์ ยีนส์ก็ได้รับความนิยมมาจนถึงตอนนี ้ จากสีเอร์ธโทนที่ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติ
ของหนัง คอลเลกชั่นประจ าฤดูไม้ใบร่วง-วินเทอร์ 2015 น าเสนอด้วยสีสันที่โดดเด่นกว่าเคย ไม่ว่าจะเป็ น สีเขียว
สีแดง สีม่วง รวมไปถึงสีด าสุดคลาสสิกนิรันดร์กาลที่ให้ความรู้สึกหรูหรา โก้เท่

เซ็กซี่ ใบแบบฉบับคาลวิน ไคลน์ยีนส์
อนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่เอกลักษณ์เด่นนี ้ของคาลวิน ไคลน์ ยีนส์จะยังคงครองใจแฟนๆ ทั่วโลกไม่
มีวันเปลี่ยนแปลง
คาลวิน ไคลน์ช้อป สาขาเซ็นทรัลเวิร์ด เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีส เชียงใหม่ ภูเก็ต
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม ลาดพร้าว เซน เอ็มโพเรียม สยามพารากอน เดอะมอลล์บางกะปิ ภูเก็ต

 

 
   
    

เมื่อ : 30 ต.ค. 2558 09:42:04

Recommended Tips!